Organizacja pogrzebu

Szczegóły dotyczące organizacji pogrzebu zamieszczamy w zawartej z Państwem umowie. Dokumenty, które będą potrzebne do zawarcia umowy to:

    • odpis skrócony aktu zgonu,
    • dowód osobisty osoby zmarłej,
    • tytuł ubezpieczenia zmarłego (zaświadczenie o zatrudnieniu, wystawione przez zakład pracy zmarłego, legitymacja emeryta lub rencisty osoby zmarłej),
    • kopia dowodu tożsamości osoby, która organizuje uroczystości pogrzebowe.

W przypadku, gdy osoba zmarła nie była objęta ubezpieczeniem ZUS/KRUS, osoba zlecająca pochówek, będąca członkiem rodziny zmarłego, powinna dostarczyć własny numer świadczenia lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Przygotowanie ceremonii pogrzebowej

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie przygotowania ceremonii pogrzebowej. Poza przewiezieniem zwłok z domu lub szpitala do chłodni zakładu pogrzebowego lub kostnicy miejskiej, zajmujemy się również przygotowaniem ciała do godnego pochówku, oprawą muzyczną pogrzebu, organizacją wieńców i wiązanek pogrzebowych, a także przygotowaniem i rozwieszeniem klepsydr oraz zamieszczeniem nekrologów w prasie lub Internecie. Jako zarządca Cmentarzy Komunalnych: w Dzierżoniowie i Bielawie, zajmujemy się również formalnościami związanymi z wykupem kwatery na cmentarzu. Klient samodzielnie uzgadnia w kancelarii wybranej Parafii szczegóły dotyczące nabożeństwa żałobnego, a także sprawy związane ze zorganizowaniem stypy.