Formalności

Aby zlecić nam zorganizowanie pochówku, należy przygotować:

– Opis skróconego aktu zgonu

– Dowód osobisty osoby zlecającej pochówek (tej na którą będą sygnowane formalności)

– Legitymację emeryta/rencisty osoby zmarłej, bądź zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy osoby zmarłej. W przypadku gdy osoba zmarła nie była ubezpieczona świadczeniami ZUS/KRUS, ani nie pracowała, należy dostarczyć własny numer świadczenia, badź zaświadczenie o ubezpieczeniu z zakładu pracy osoby zlecającej pochówek.